wz
 
 
Junák - Svaz skautů a skautek ČR
soubor
Stanovy Junáka
>>> (*.pdf)
Táborové dokumenty
soubor
Pokyn k táborům 2008
>>> (*.pdf)
Prohlášení o bezninfekčnosti
>>> (*.doc)
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte
>>> (*.doc)
Lékařské potvrzení zdravotní způsobilosti pracovat s dětmi
>>> (*.doc)
Žádost o příspěvek FKSP
>>> (*.doc)
Vzdělávání
soubor
Přihláška k čekatelské zkoušce
>>> (*.xls)
Přihláška k vůdcovské zkoušce
>>> (*.xls)
Přihláška k OČK
>>> (*.xls)
Závody Junáka
soubor
Přihláška k závodu vlčat a světlušek 2008
>>> (*.xls)
Pravidla k závodu vlčat a světlušek 2008
>>> (*.doc)
Akce
soubor
Vyúčtování akce
>>> (*.xls)
Vyúčtování dotace na akci
>>> (*.xls)
Seznam účastníků
>>> (*.xls)
Ostatní...
soubor
Formulář na vizitku do sekce viziky
>>> (*.doc)
Dokumenty budou postupem času a v rámci potřeby přibývat.