wz

 

Přidejte se k nám...
...skauting staví před každého cestu osobního rozvoje, pomáhá a pobízí ke zdokonalování vlastních schopností a dovedností...
Nábor probíhá na schůzkách skautů, skautek, vlčat a světlušek.
Konání schůzek jednotlivých oddílů je zde na webu uveřejněno.
 
Klubovny: Klubovny se nacházejí na faře. Vchod je z Náměstí 5. května. (zadní vchod fary) - od parku pod Alešovou školou.
 
Vlčata, světlušky:
Skauti, skautky:
Roveři a Rangers:
(5) 6 - 11 let
12 - 15 let
16 - 25 let
 
Schůzky vlčat
Schůzky skautů
Každou středu mimo prázdnin od 16:30
Každý pátek mimo prázdnin od 16:30
 
Více informací: Tomáš Petřík
retkvik[klubko]centrum.cz
776261619