wz
Rodičům
...skautky a skauti si zábavnou formou procvičují řadu dovedností a vědomostí, potřebných pro praktický život...
Naše činnost: Scházíme se jednou týdně v klubovnách na pravidelných schůzkách. Ty jsou nejen plné her, ale skautky a skauti si také zábavnou formou procvičují řadu dovedností a vědomostí, které uplatní nejen při skautských akcích, ale především v praktickém životě. Činnost nesoustředíme jen do klubovny, v průběhu skautského roku do ní patří jedno i vícedenní výpravy do okolí i do vzdálenějších míst. Vyvrcholením celoroční činnosti je letní tábor.
 
Klubovny: Klubovny se nacházejí na faře. Vchod je z Náměstí 5. května. (zadní vchod fary) - od parku pod Alešovou školou.
 
Schůzky vlčat (6-11let):
Schůzky skautů (12 - 15let):
Každou středu mimo prázdnin od 16:30
Každý pátek mimo prázdnin od 16:30
 
Kontakty na vedoucí: Vizitky >>>
 
Registrace na 2010/2011 Registrace činí 300Kč. Registraci je potřeba vybrat do konce února. U nováčků budeme potřebovat: Jméno, Přijmení, Adresu, Kontakt na rodiče (email, tel).
 
Výpravy / akce: Účastnické poplatky (stravné, cestovné...) budou vybírány předem proti závazné přihlášce na schůzkách. Z akce, nebo výpravy je možno se do 48h před akcí u vedoucího odhlásit. Když nebude tak učiněno, bude vráceno 50% poplatku. Prosím respektujte toto opatření, je to z důvodu přípravy programu, nákupů a rezervací... Ulehčíte nám tak starosti.
Informace k nejbližší akci:  
Ostatní: -
O skautingu hovoří...
Václav Havel
bývalý prezident ČR


Rád vzpomínám na dobu, kdy jsem se svým skautským oddílem také sjížděl řeky a prožíval podobná dobrodružství jako vy. Vím, co vše pro vás skauting znamená, a raduji se z toho, že jeho myšlenky jsou stále aktuální a oslovují mladé lidi.

Myšlenky skautingu jsou stále aktuální

Skrze pestrý program, který skauting nabízí, získáváte dobré návyky pro život ve společnosti a svou další činností jí prokazujete nezištnou službu. Naše země takové občany potřebuje.

 

Americký kosmonaut NASA, který dokázal dostat bezpečně zpátky na zem poškozené Apollo 13: „Můj otec zemřel, když mi bylo dvanáct let, a tak jsem neměl žádný mužský vzor. Ten jsem našel ve skautingu. Nabídl mi výchovu a vzdělání, které mi škola dát nemohla.

Našel jsem svůj vzor

Dostal jsem sice hodně zabrat, ale naučil jsem se být členem týmu, zamiloval jsem si táboření a konání konkrétních, opravdových činů. A taky proto jsem u skautingu vytrval.”

James Lovell
americký kosmonaut NASA