wz
přání

Fotky z našich posledních akcí kde byl foťák:
(ve focení se musíme polepšit... občas nám foťák zůstává na poličce doma)

     Srdečně Vás vítáme na oficiálních stránkách vodňanského skautingu. Naleznete zde družinové, oddílové akce, které se konaly nebo se teprve konat budou. Dále Vám zde budou přiblíženy informace o jednotlivých oddílech a naleznete zde fotky týkající se jednotlivých družin. V odkazu tábory se Vám budeme snažit přiblížit pomocí fotek náš táborový život. A aby jsme nezapomněli tak Vám zde ukážeme některé hry, které vyplňují činnost našich oddílů jak na schůzce, tak i v přírodě a na táboře. Abyste nás mohli kontaktovat, naleznete zde kontakty, pomocí kterých nás můžete ve Vodňanech najít. A nakonec zde naleznete zajímavé odkazy nejen se skautskou tématikou.

Děkujeme za návštěvu a doufáme, že se Vám naše stránky budou líbit!


Základy Skautingu
Definice: "Skauting je dobrovolné, nepolitické hnutí pro mladé lidi, přístupné všem bez ohledu na rasu, původ nebo náboženské vyznání, v souladu s cílem, principy a metodou, jak byly formulovány Zakladatelem."
Cíle skautingu: "Přispět k vývoji mladých lidí tak, aby rozvíjeli své tělesné, rozumové, sociální a duchovní schopnosti."

Základní principy skautingu:
1. Povinnosti k Bohu, které se zabývají vztahem člověka k duchovním hodnotám života, které překračují každodenní vnější život. Bůh je zde symbolem morálních hodnot. Skauting není náboženská organizace.
2. Povinnosti k druhým, které zahrnují vztah jedince k druhým lidem i ke společnosti. Usilujeme o podporu míru, spolupráce a vzájemného porozumění - jak mezi dětmi, tak později mezi dospělými.
3. Povinnosti k sobě, které shrnují odpovědnost člověka za sebe sama, za rozvoj vlastních schopností a osobních rysů.

K tomu všemu slouží skautingu pravidla, která by měl každý skaut dodržovat:

Skautský zákon:
1. Skaut je pravdomluvný.
2. Skaut je věrný a oddaný. Neplatí pro něj: kam vítr tam plášť. Měl by mít jasno vtom, co je dobré a co zlé a moc to neměnit.
3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.
4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta.
5. Skaut je zdvořilý.
6. Skaut je ochráncem přírody a všech cenných výtvorů lidských.
7. Skaut je poslušný rodičů představených a vůdců. Měl by dát na radu staršího či zkušenějšího.
8. Skaut je veselé mysli. To se nedá přikázat, ale s úsměvem jde všechno lépe.
9. Skaut je hospodárný.
10. Skaut je čistý ve slovech mysli i skutcích. Chápe se lépe jen v opačném pořadí např. skaut nekrade, skaut nemluví o krádeži v dobrém, skauta by ani nemělo napadnout něco ukrást, když ho to napadne, rychle tu myšlenku zažene.

Skautské heslo:
Buď připraven
. - vždy a na všechno, měl by si poradit v každé situaci.
Denní příkaz:
Vykonej denně alespoň jeden dobrý skutek.
Skautský slib:
Slibuji na svou čest jak dovedu nejlépe:
- sloužit nejvyšší pravdě a lásce věrně v každé době
- plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské
- duší i tělem být připraven pomáhat vlasti i bližním
- Pro věřící: K tomu mi dopomáhej Bůh.

Kniha návštěv